Kệ Selective

Loại kệ Kệ kho hàng, kệ hàng nặng, tải trọng lớn
Tải trọng 500 – 5000kg/tầng
Chiều cao Tối đa 15m
Số tầng 3 – 6 tầng
Số pallet mỗi tầng 2 – 4 pallet/tầng
Cách thức lấy hàng Lấy hàng bằng xe nâng
Danh mục: