Danh sách
khách hàng tiêu biểu

Gần 12 năm qua COSMOVINA đã cung cấp trên chục triệu tấn sản phẩm kệ chứa hàng đến khách hàng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sự nhận biết và chấp thuận của khách hàng đối với quan điểm về giá trị của công ty giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm các loại hình sản phẩm và phạm vi ảnh hưởng của mình để ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Dịch vụ gia công