Kệ tay đỡ (Cantilever Rack)

Tải trọng 1000-6000kg/tầng
Chất liệu sắt, thép
Chiều cao tối đa 6m
Chiều ngang tối đa tay đỡ 2,5m
Danh mục: