Kệ Carton Flow Rack

Tải trọng Hàng hóa tải trọng nhẹ
Khung chân Sử dụng chân omega dập lỗ
Mặt kệ Sử dụng các thanh ray và con lăn (rulo)…
Phương thức lấy hàng Bằng tay
Truy xuất hàng hóa FIFO (First In First Out)
Màu sơn tiêu chuẩn Xanh – Cam – Xám (có thể thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng.